Wie zijn wij en wat doen wij?

P&S Management is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het subsidie-advies-traject en bij de totstandkoming daarvan, in het projectbeheer.


Waarom P&S Management?

Wist u dat sommige activiteiten binnen uw onderneming of organisatie onderwerp van een subsidieregeling kunnen zijn en dat indien u van zo'n regeling gebruik zou maken u vaak, net als bij een goed belastingadvies, aanzienlijke bedragen kunt besparen?

Als u deze vraag beantwoordt met "ja, maar mij te ingewikkeld en te veel rompslomp " of met "ik zou niet precies weten welke activiteiten daarvoor in aanmerking zouden komen", is het zeker de moeite waard door te lezen.

Door P&S Management in te schakelen kunt u beschikken over jarenlang opgebouwde know-how voor het opstellen van een analyse van subsidiemogelijkheden voor uw organisatie, het opstellen van projectvoorstellen en subsidie-aanvragen en bij het opzetten en beheren en uitvoeren van projecten.

Wanneer deze activiteiten niet tot de normale bedrijfsvoering van een organisatie behoren dan mist u de expertise om deze zaken efficiënt uit te voeren.

Met name wanneer projecten een complex karakter krijgen doordat er meerdere binnen- en buitenlandse bedrijven en organisaties bij de uitvoering betrokken zijn en deze projecten opgesplitst zijn in taken en deelprojecten, dan zult u ervaren dat dit een extra personele en administratieve belasting voor de eigen organisatie betekent.{1111}